Архивы Высшее образование и наука - Дистанционный образовательный портал "Евразийская наука"

Рубрика: Высшее образование и наука

Важность локализации видеоигр для казахскоязычной аудитории

Шакишев Алан Кайржанович студент 4 курса иностранного факультета Карагандинский университет им. Е.А.Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан Аннотация: Данная статья отражает

Читать далее

Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған спорттық терминологияны бейімдеу мәселелері

Туркенова Салтанат Сергалиевна Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінің Аударма теориясы мен практикасы кафедра менгерушісі Есенова Аружан Нурлыбекқызы Академик

Читать далее

Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарды ағылшын тілінен қазақ тіліне аударудың ерекшеліктері

Нұрғали А.А. Ғылыми жетекші – аға оқытушы Алшынбаева Молдир Айдосовна Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Қазақстан Республикасы Қарағанды қаласы Аңдатпа

Читать далее

Особенности перевода инструкций лекарственных средств и медицинских изделий с английского на казахский язык

Алшынбаева Молдир Айдосовна старший преподаватель кафедры теории и практики перевода,Карагандинский исследовательский университет им.Е.А.Букетова Нұрғали Асылжан Ардаққызы студентка 4 курса Карагандинского

Читать далее

АНИМАЦИЯЛЫҚ ФИЛЬМДЕРДЕГІ ЕСІМДЕРДІҢ АУДАРМАСЫНЫҢ БАЛАЛАРДЫҢ КЕЙІПКЕРДІ ТҮСІНУДЕГІ ӘСЕРІ

Алшынбаева Молдир Айдосовна старший преподаватель кафедры теории и практики перевода, Карагандинский исследовательский университет им.Е.А.Букетова Махади Медина Ыбырайқызы студентка 4 курса

Читать далее

Harper Bazar журналының мысалында сән саласындағы терминдерді ағылшын тілінен қазақ тіліне аударудың лексикалық-грамматикалық ерекшеліктері

Қабиденов Ә.Д. (Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., ассистент, аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасының меңгерушісі Туркенова С.С.) Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті,

Читать далее

Делинквентное поведение среди подростков как психолого-педагогическая проблема

Томанова Тоты Балгабаевна Магистрант Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, г.Кокшетау, Казахстан Захлебаева Виктория Викторовна Ст.преподаватель кафедры СПД Кокшетауского университета им.

Читать далее

«Анна Франктың күнделіктері» көркем шығармасындағы аударма трансформациялары

Бодыкова М.Т. Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., ассистент, аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасының меңгерушісі Туркенова С.С. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті

Читать далее

Тұрмыстық ертегілердің ағылшын тілінен қазақ тіліне аударудағы лингвомәдени  ерекшеліктері

Әбек Н.Н. Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., ассистент, аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасының меңгерушісі Туркенова.С.С. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті

Читать далее